CheckZis


Privacy

In het kort:

 • CheckZis waardeert haar Gebruikers en zal jouw persoonlijke informatie dus nooit beschikbaar stellen aan derden voor commercieel gebruik.

 • CheckZis houdt zich aan de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP).

 

Het Privacy Beleid geldt voor iedereen die CheckZis bezoekt en/of gebruikt en luidt als volgt:

1. Algemeen

 1. CheckZis is een website van CheckZis B.V. CheckZis B.V. is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 52732541.

 2. Het e-mailadres is info@checkzis.com.

 3. CheckZis is een handelsnaam van CheckZis B.V.

 4. Als in dit Privacy Beleid wordt gesproken over “Bezoeker”, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon die de Website bezoekt, maar nog geen Gebruiker is.

 5. Als in dit Privacy Beleid wordt gesproken over “Gebruiker”, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd op de Website.

 6. Als in dit Privacy Beleid wordt gesproken over “Website”, dan wordt bedoeld: de Website www.checkzis.com of een van haar sub-domeinen.

 7. Als in dit Privacy Beleid wordt gesproken over “Inhoud”, dan wordt bedoeld: de Inhoud, privé of openbaar, die is geplaatst op de Website of in door CheckZis verzonden e-mails.

 8. Als in dit Privacy Beleid wordt gesproken over “Cookies”, dan wordt bedoeld: kleine tekstbestanden die door de Website op de computer van de Bezoeker of Gebruiker worden geplaatst. In zo'n Cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de Gebruiker.

2. Gegevens van Gebruikers

 1. CheckZis kan de persoonlijke gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • communicatie (via e-mail of anders) met betrekking tot de door CheckZis geleverde diensten;

  • het sturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op praktische zaken, zoals, een e-mail waarin inloginstructies vermeld staan;

  • het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, nieuwe functie etcetera, waarvan CheckZis denkt dat het kan bijdragen tot een betere gebruikservaring;

  • interne analyse om de dienstverlening van CheckZis te verbeteren;

  • communicatie met de Gebruiker (via e-mail of anders) met betrekking tot de door de Gebruiker op CheckZis verrichte handelingen en/of door de Gebruiker op CheckZis geplaatste Inhoud en advertenties.

 2. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de Website worden bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

 3. CheckZis zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

 1. CheckZis maakt gebruik van Cookies om de functionaliteit van bepaalde onderdelen van de Website te optimaliseren. Daardoor kan CheckZis de Bezoeker en/of Gebruiker een betere gebruikservaring bieden.

 2. CheckZis plaatst geen Cookies op de computer of ander apparaat van de Bezoeker of Gebruiker, anders dan Cookies waar de Bezoeker of Gebruiker zelf om vraagt (bijvoorbeeld om ingelogd te blijven) en de Cookies genoemd in artikel 3.c.

 3. De externe leverancier Google maakt gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van Bezoekers en Gebruikers aan de Website.

 4. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan Bezoekers en Gebruikers op basis van hun bezoek aan de Website en/of andere sites op internet.

 5. Bezoekers en Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties van Google te gaan.

 6. De Bezoeker en/of Gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

 7. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Persoonlijke gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de Gebruiker aan CheckZis zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. De uitzondering ontstaat wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

5. Aanpassing van persoonlijke gegevens

De Gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. CheckZis kan de Gebruiker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door CheckZis voorgeschreven wijze door te geven. In sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

6. Vragen

Bezoekers en Gebruikers kunnen met hun vragen over dit Privacy Beleid terecht bij CheckZis. Het emailadres is info@checkzis.com.

7. Wijziging Privacy Beleid

 1. CheckZis behoudt zich het recht voor om dit Privacy Beleid te wijzigen of aan te vullen door publicatie van het gewijzigde Privacy Beleid op de Website. Bezoekers en Gebruikers van de Website wordt geadviseerd periodiek het Privacy Beleid op wijzigingen na te gaan.

 2. Wijziging in het Privacy Beleid gelden per direct na publicatie op de Website.