CheckZis4 zaken die in je jaarrekening staan

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. In deze lijst een beknopt overzicht van de verschillende onderdelen.

illustration

Ernst Young

Ernst & Young

Andere lijsten van deze gebruiker


01 balans [ ]

De balans geeft de gang van zaken van een onderneming weer op een bepaalde datum. Vaak is dit 31 december. De balans biedt een overzicht van omvang en samenstelling van de activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en schulden).

illustration

Ernst Young

Ernst & Young

Andere lijsten van deze gebruiker


02 winst- en verliesrekening [ ]

De winst- en verliesrekening, ook wel resultatenrekening genoemd, geeft een specificatie van opbrengsten (baten) en kosten (lasten) in een bepaalde periode, meestal een jaar. Het verschil tussen de baten en lasten is het resultaat van de onderneming.

illustration

Ernst Young

Ernst & Young

Andere lijsten van deze gebruiker
[x]

Deel via social media