CheckZis5 criteria voor "smart" doelen

Vast wel eens van gehoord: "Formulier je doelen SMART." Maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Hierbij een overzicht. Ik ga uit van de oorspronkelijke Engelse termen.

illustration

Dennis

Andere lijsten van deze gebruiker


01 (s) specific / specifiek [ ]

Wat is het doel in zijn meest concrete vorm? Wat ga je precies bereiken? Denk aan wat je wilt bereiken, met wie, in welke markt en wanneer de doelen bereikt moeten zijn. Wees overdreven specifiek, het helpt je scherpte aan te brengen.

illustration

Dennis

Andere lijsten van deze gebruiker


02 (m) measurable / meetbaar [ ]

Kijk naar wat je hebt genoteerd bij (S). De vraag is nu: zijn deze specifieke doelen meetbaar? Hoe kan je ze meten? Welke meeteenheid ga je gebruiken? Is het objectief meetbaar?

illustration

Dennis

Andere lijsten van deze gebruiker
[x]

Deel via social media